top of page

 MINI VISION QUEST //
ONLINE SUPPORTED SESSIONS

Twee verdiepende sessies:
Mini Vision Quest 

Contributie: €190

 

Dit kan een halve dag,  24 uur of 48 uur alleen-zijn zijn (geen eten, geen tent, geen telefoon, 'alleen' jij). Samen kunnen we zien wat goed voelt voor jou. Je gaat op je eigen mini Vision Quest in je eigen gekozen gebied (bos/park/tuin). Uiteraard volledig offline.

 

Onze eerste sessie gaat over voorbereiding, we behandelen het kader van een Vision Quest, de vier windrichtingen en zetten je intentie neer. Allen ten doel om je werkelijk klaar te 'maken', klaar om de natuur in te gaan op deze rituele wijze.

 

Na je terugkeer van je alleen-zijn hebben we onze tweede sessie waarin we aandacht geven aan het werkelijk 'terugkeren'. Ik heb een mirroring sessie met je waarin ik terugreflecteer wat ik in de diepte hoor in jouw verhaal dat je terug hebt meegebracht. We geven ruimte aan incorporatie en belichamen. Hoe kan ik dit alles terug nemen in mezelf, in mijn lichaam, en volledig toegewijd zijn aan mijn waarheid?
 

Ik ben aanwezig, in dit geval enkel met fysieke afstand, maar dichtbij in spirit. Ik zal voor je zingen, kaarsen aansteken om je supporten
op je Quest.

 

Happy to be doing this with you 
 

ONTVOUWING

Kaluma's doel is om het bewustzijn van de natuur binnen en 'buiten' ons te verhogen. Buiten begint met onze 'eigen' nabijgelegen tuinen, bossen, bergen. Het is aan ons om bewustzijn te creëren over de essentie, kracht en reflectie van de natuur. Dit openbaart zich door 'eenvoudigweg' af te stemmen op haar en daardoor onszelf te openen voor onze binnenwereld. Het is hier waar synchroniciteit en verhaal zich laten zien en hoe ons leven opnieuw een gedicht kan worden.

Wat betekent afstemmen op de natuur? Hoe kan ik het bewustzijn vergroten door het waarnemen van de natuur? Hoe kan ik de betekenis ontvangen van wat ik ervoer in mijn tijd in de natuur?

Graag spiegel ik dit voor je, ga ik met je mee naar de heilige berg of draag ik jouw mini-Quest. Als je hebt ontvangen wat je werd gegeven in het ritueel, kun je jezelf en de mensen om je heen met dit geschenk blijven ondersteunen. 

Vision Quest

​​'There is no monster inside of you

Fall in love with the piss and the shit of life.

The shadows, the hidden parts.

The bits we hide out of shame.

Fall in love with the innocence.

Our childhood fears of the dark.

Of being exposed. Of showing ourselves,

being seen, coming into the light.

The doubts, the secret pains, our strange fantasies, feelings we just
don't know what to do with..

..There is no monster inside of you.'

(Jeff Foster)

MINI VISION QUEST //
REAL TIME PORTUGAL

In Portugal I will hold Mini Vision Quests every month starting again in September 2021. Please mail me if you'd like to stay updated on dates. These offerings are:

3 day Mini Vision Quest with

24 hr solitude // 222 euro

4 day Mini Vision Quest with

48hr solitude // 275 euro

bottom of page