Het bos. Portugal, 2016

ONTVOUWING

Kaluma's doel is om het bewustzijn van de natuur binnen en 'buiten' ons te verhogen. Buiten begint met onze 'eigen' nabijgelegen tuinen, bossen, bergen. Het is aan ons om bewustzijn te creëren over de essentie, kracht en reflectie van de natuur. Dit openbaart zich door 'eenvoudigweg' af te stemmen op haar en daardoor onszelf te openen voor onze binnenwereld. Het is hier waar synchroniciteit en verhaal zich laten zien en hoe ons leven opnieuw een gedicht kan worden.

Wat betekent afstemmen op de natuur? Hoe kan ik het bewustzijn vergroten door het waarnemen van de natuur? Hoe kan ik de betekenis ontvangen van wat ik ervoer in mijn tijd in de natuur?

Graag spiegel ik dit voor je, ga ik met je mee naar de heilige berg of draag ik jouw mini-Quest. Als je hebt ontvangen wat je werd gegeven in het ritueel, kun je jezelf en de mensen om je heen met dit geschenk blijven ondersteunen. 

ACTIVITEITEN

Momenteel is er een ontvouwingsproces gaande met betrekking tot activiteiten naast de Vision Quest. Ze liggen (nog) niet vast en zijn dus open wat betreft hoe en waar ze gemanifesteerd worden. Neem gerust contact met me op als je ideeën of vragen hebt. En natuurlijk wanneer je geïnteresseerd bent om te doen (zie hieronder).

  • Mini-Vision Quest (halve dag-volle dag)

  • 1 of 2 daagse Quest (dit is geen rite of passage)

  • Skype Gesprek: Het verhaal spiegelen dat jij
    hebt mogen ontvangen in de natuur

  • Maancirkel

​​'There is no monster inside of you

Fall in love with the piss and the shit of life.

The shadows, the hidden parts.

The bits we hide out of shame.

Fall in love with the innocence.

Our childhood fears of the dark.

Of being exposed. Of showing ourselves,

being seen, coming into the light.

The doubts, the secret pains, our strange fantasies, feelings we just
don't know what to do with..

..There is no monster inside of you.'

(Jeff Foster)