top of page

VISION QUEST, DRIE FASEN, OORSPRONG, CIRKEL, MEDICIJNWIEL EN PROGRAMMA

Een Vision Quest is een rite of passage, een initiatie, een transitieritueel.

Het behelst de toewijding van een persoon om dood te gaan en herboren te worden. En na dit proces herboren terug te keren naar zijn of haar 'thuis'.  De Vision Quest is een ritueel zoals een ritueel een katalysator kan zijn. Door verbinding, toewijding en kracht leidt het ons naar een andere werkelijkheid. Volgens Jung raken ze onze diepe psyche omdat rituelen verbinden met onze archetypes. Ze vergroten ons bewustzijn door ons onderbewustzijn toe te treden en er licht op te laten schijnen. In de kelders van onze psyche liggen vaak de grote schatten.

 

Een deel van het ritueel vind plaats door een tijd van alleen-zijn in de natuur. Normaliter voor de duur van drie of vier dagen en nachten met weinig comfort van de profane wereld. Zonder eten, tent, telefoon of enig andere object dat verveling of eenzaamheid kan verdoven.  

Het alleen-zijn in de natuur zal voor eenieder op geheel unieke wijze ontvouwen. Jouw legende zal worden geschreven door jouw eigen essentie in de natuur. Jij weet, daar in die leegte, wat je mag (her)claimen en waar je het nieuwe leven in kan en mag stappen.

 

'Inwijdingsrituelen symboliseren de dood van de nieuweling (markeert het einde van de kindertijd, onwetendheid en de profaan) evenals de wedergeboorte van de nieuweling (markeert hun terugkeer naar de stam met een andere manier van zijn). Een dood- en wedergeboorte ritueel is een symbolische microkosmos van de scheppingsmythe van de samenleving. De herhaling van de scheppingsmythe is bedoeld om de aanwezigheid van de goden te bevorderen.

In initiatieriten komt 'dood' overeen met een tijdelijke terugkeer naar de oerchaos waaruit het universum werd geboren, terwijl 'wedergeboorte' overeenkomt met de geboorte van het universum. 

Eliade benadrukt dat "inwijdingsdood onmisbaar is voor het begin van het spirituele leven. De functie ervan moet begrepen worden in relatie tot wat het bereikt: een hogere staat van zijn. "Inwijdingsrituelen kunnen gezien worden als een uitdrukking van de dood- en wedergeboorte mythe die zo ingebakken zit in de menselijke psychologie. In bijna elke oude cultuur vind je de mythe van de 'stervende en rijzende god' - Jezus, Boeddha, Krishna, Queztalcoatl (Azteken), Osiris, Isis, Horus, Ra, Tammuz (Babyloniër), Baldr (Norse) , Izanami (Japans), Dionysus, Adonis, Persephone - allen stierven en werden herboren.

 

De Zwitserse psychoanalyticus, Carl Jung, stelde dat dood en wedergeboorte archetypische (universele) processen zijn die deel uitmaken van het collectieve onbewuste. Voor Jung kunnen de archetypische processen van dood en wedergeboorte worden gebruikt bij psychologische transformatie en groei.

 

Inwijdingsriten, vooral die met strijd, kunnen ook worden gezien als uitingen van Joseph Campbell's idee van de 'heldenreis'. De 'heldenreis' of 'monomyth' is een basispatroon dat door Campbell werd herkend in vele mythen over de hele wereld.

Dit universele patroon werd gedetailleerd beschreven in zijn beroemd boek, The Hero With a Thousand Faces (1949). Campbell vat de monomyth op de volgende manier samen: "Een held waagt zich uit de wereld van de gewone dag in een ruimte van bovennatuurlijk wonder: fantastische krachten worden er ontmoet en een besliste overwinning wordt behaald: de held komt terug van dit mysterieuze avontuur met de kracht om gunsten aan zijn medemens te schenken. "De reis van de held omvat ook een aantal verschillende stadia, die kunnen worden toegepast op ontelbare oude mythen, evenals moderne verhalen en films.
De twee belangrijke stadia die relevant zijn voor onze bespreking van initiatieriten zijn 'Een weg van beproevingen' of 'De Ordeal' en 'De terugkeerdrempel overschrijden'. The Road of Trials bevat een reeks tests, taken of beproevingen die de held moet ondergaan in zijn transformatie. Het overschrijden van de Terugkeerdrempel houdt in het behouden van de wijsheid die is opgedaan tijdens de reis, het integreren van die wijsheid in hun leven en het delen van die wijsheid met de rest van de gemeenschap. 

 

Met betrekking tot de tweede relevante fase van de reis van de held, overschrijven van de terugkeerdrempel, keert de ingewijde terug naar de samenleving met een hernieuwde betekenis van het heilige en van verbondenheid. Het is deze nieuw verworven wijsheid die de ingewijde in staat stelt om te functioneren als een waardevol lid van die samenleving. Inwijdingsrituelen zijn ankers voor het opnieuw neerzetten van een verhaal dat universeel is. Het is iets universeels en diep dat wordt weerspiegelt in de menselijke psychologie: het verlangen naar persoonlijke transformatie, groei, het belichamen van de eigen bestemming en 'rol' in de groep/wereld.

 

Als sociale dieren zijn mensen afhankelijk van groepsfilosofie om te overleven en vandaag zijn we er afhankelijk van voor ons eigen welzijn. Het is dus daarom waarom initiatieriten zo noodzakelijk zijn. Er zou zelfs kunnen worden betoogd dat het verlies van zinvolle initiatieriten in de moderne maatschappij gedeeltelijk verklaart waarom zoveel mensen zich geïsoleerd voelen en afgesneden zijn van enig gemeenschapsgevoel. '"

(Vrij vertaald: Blue Labyrinths, 2018)

DRIE FASEN

Een overgangsritueel kent drie fasen: verbreking (scheiding), drempel en incorporatie.  De eerste fase, verbreking (scheiding), gaat om het ruimte geven in het proces om alles achter te laten. Het kan worden gezien als het voorbereiden van je eigen dood, dit speelt zich op zowel 'fysiek', emotioneel en spiritueel vlak af. Dit innerlijke proces start lang voor de dagen van alleen-zijn en is gecentreerd rondom afscheid en voorbereiding.

 

 

Wanneer de tijd daar is bereik je de drempel, dit is je tijd alleen in de natuur. Het kan symbolisch worden gezien als de tijd in de baarmoeder wachtend op de geboorte. Of de ruimte tussen dood en (weder)geboorte. Op deze plek leg je het 'oude' te rusten en broed je op nieuw leven. Dit is een unieke ontmoeting met jezelf en de mystieke natuur.

 

 

 

Je zal weten hoe belangrijk het is, na deze wezenlijke ontmoeting, om terug te keren. Om terugkeren als volwaardig man of vrouw, samen te zijn met je mensen en terug te keren naar huis. Hier maakt incorporatie zijn intrede. Dit kan gepaard gaan met uitdagingen omdat onze wereld niet altijd aanvoelt als een heilige en veilige plek. Maar dat wat je bent gaan (her) claimen tijdens jouw alleen-zijn, dat vuur,  brandt binnen in jou. En zoals zo prachtig omschreven door de School of Lost Borders: "Je mag nu het vuur van je levensdoel onderhouden en zijn warmte naar de donkerste hoeken brengen."

Er zal een hele wereld wachten op je terugkeer.

 

DE PSYCHOLOGIE
VAN INITIATIERITUELEN

 


Interessant om te lezen

OORSPRONG

De Vision Quest stamt af van de Indiaanse traditie en bood een manier om de spirituele wereld binnen te treden. Het ging hierbij om het verbinden met en gaan staan in iemands 'purpose' binnen de gemeenschap. Rites of passages werden daarnaast in veel verschillende tradities gebruikt en worden dat nog steeds. Het stoelt op het sterke geloof dat wij als mensen hier op aarde zijn met een 'purpose', een levensdoel.  Echter, door onze manier van leven en ons verlies van contact met de natuur zijn we vaak niet in staat om onze bestemming te kennen en te leven. In deze moderne tijd is het makkelijker om je verloren te voelen, niet wetende wat ons doel is en 'door te gaan' met zwaarte in ons hart. De overgangsrite, die al duizenden jaren wordt toegepast, dient als een poort. Een poort om op iets groters in te spelen en onze legende opnieuw te claimen. Om ons eigen pad en 'purpose' werkelijk te belichamen in dit leven, op deze tijd en plaats.

VISION QUEST

Windshields and council

CIRKEL

Een cirkel heeft geen begin en geen einde.

Het is een sterk fundament waarop een ritueel kan plaatsvinden.

Wanneer we samen zijn, zullen we in een cirkel zitten en zijn. We zullen onze ervaringen, onze angsten, onze gedachten, onze emoties in deze cirkel delen. Het draagt onze Vision Quest en we kunnen hier altijd naar terugkeren.

WINDRICHTINGEN

De windrichtingen zijn van belang bij een Vision Quest.

Ze bieden een kader van waaruit we onszelf, ons leven en onze reis kunnen begrijpen. Dit is een holistische manier om naar de menselijke psyche te kijken, waar we idealiter in het centrum ervan staan. Zie het diagram hieronder.

Welke richting gaan we op bij onze queeste? In welke delen moeten we zijn om weer terug te keren naar ons centrum?
Heb ik mijn volwassenheid volledig geclaimd of houd ik vast aan wrok reflecterend op de fouten van mijn leven? Heb ik mijn levensdoel, mijn schoonheid en kracht echt erkend en omarmt of verberg ik me ergens? Kies ik echt voor vrijheid en voor mijn waarheid of sta ik mijzelf vooral toe om mezelf klein te maken?
Vaak wanneer we naar die plaatsen gaan, die in de schaduw zijn, kunnen we het nieuwe in stappen en het wiel draaien.

 

DE VIER WINDRICHTINGEN

(Bron: the School of Lost Borders)

WINTER

VOLWASSENE

LUCHT

verantwoordelijkheid en betrokkenheid​

taal en communicatie

stem en expressie

manifestatie

zelf discipline

liefde voor anderen

mind

 

NOORD

WEST

LENTE

OUDER

VUUR

spirit

jeugdelijkheid

de ontwaakte

dood, geboorte en vernieuwing

liefde voor spirit en het mysterie

creativiteit en potentieel

visioen en illuminatie

HERFST

ADOLESCENT

AARDE

duisternis

psyche en ziel

introspectie

herinnering

zelfreflectie

liefde voor zelf

naar de pijn toegaan

OOST

ZUID

seksualiteit

instinct

reactieve en rauwe emotie

onschuld en vertrouwen

andere waarneming van tijd

WATER

KIND

ZOMER

 

Structure

PROGRAMMA
VISION QUEST| Setting the intention | Guided meditations | Severance Ceremony |
3 days and nights of Solitude | Mirroring session | Celebration |
Incorporation | Embodiment |
Expression | Sharing


 

De eerste dag is een dag van aankomst (dag 0). Het programma start met een korte bijeenkomst op diezelfde avond. Op dag 1, 2 en 3 bereiden we ons mentaal, emotioneel en fysiek voor op de queeste. We richten ons op het openen en uitdrukken van onszelf. We zetten de intentie neer en creëren een veilig en heilig veld. We nemen steeds meer afscheid en gaan de diepte in. Dit alles met behulp van sharingcirkels en rituelen samen in de natuur.

 

Op dag 4, 5 en 6 vindt de Vision Quest plaats

(3 dagen en nachten). Er is een basiskamp  (met de gidsen) in de buurt, dit is onze veilige haven.

 

Dag 7 is een dag van 'vieren', reiniging, eten en elkaar wederzien.
Een dag van terugkeer en genieten van alle heerlijke smaken van onze wereld.

Het vieren van jouw heroïsche reis!

Op dag 8 en 9 delen we ons verhaal en zal jouw verhaal gespiegeld worden. Wat betekent jouw verhaal in de diepte? We nemen de tijd om datgene te incorporeren wat je in jouw queeste hebt teruggehaald. Hoe kun je deze schat in jezelf en in de wereld meenemen? Opnieuw zullen we de dagen doorbrengen in sharingcirkels, rituelen en in de stilte van de natuur.

De ceremonie, het programma, wordt op dag 9 gesloten.
De laatste dag, dag 10, is een dag van vertrek.

 

Het dagelijks programma heeft ruimte om in het moment te mogen ontvouwen. De dagen buiten de queeste zullen veelal in cirkel en op nabijgelegen plaatsen in de wilde natuur worden doorgebracht.

 

Buiten de nachten van het alleen-zijn slapen we op de accommodatie.
 

​​'In the depths of my wounds,
in what I had named “darkness”,
I found a blazing Light
that guides me now in battle.
I became a warrior
when I turned towards myself.
And started listening.'

(Jeff Foster)

 

 

bottom of page